Nyheter

Vi avverkar för klimatets skull2017-03-21

2012 utsåg FN den 21 mars till Internationella Skogsdagen. Dagen...

Läs mer

Skogsentreprenörerna2017-03-24

Skogsbrukets tekniska samverkansgrupp (TSG) besöker Trelleborgs fabrik i Rom för att diskutera svenskt skogsbruks förutsättningar och kravställningar. Däck har en bland annat en central roll för hur vi ska klara nollvisionen om markskador. SE:s representanter Anna Björk, Eddie Edwinsson och Lars-Göran Göransson. Här kan du läsa mer om TSGs arbete; http://www.skogforsk.se/om-skogforsk/samverkansgrupper/tsg/

Läs mer

Jobba hos oss

Vi söker en vass affärsorienterad företagsutvecklare.

Läs mer 

Sök företag

Skogsentreprenörerna har tre medlemskategorier; maskinentreprenörer, skogsvårdsentreprenörer och stödmedlemmar.

Sök medlemsföretag

Medlemsuppgifter

Här kan du som medlem ändra dina medlemsuppgifter med din medlemsinloggning.

Logga in

Samarbetspartners