Nytt rådgivningskoncept2017-07-21

Skogsentreprenörerna har tagit fram ett nytt koncept för den företagsrådgivning...

Läs mer

Skogsentreprenörerna2017-08-01

De branschgemensamma riktlinjerna arbetades fram bland annat för att ökad samsyn ansågs vara en viktig faktor i arbetet för att förebygga skogsbränder. Att skogsbolag och skogsägarföreningar ändrar och gör tillägg till riktlinjerna är ett problem då det skapar förvirring om vad som gäller. Läs mer om vad Skogsentreprenörerna tycker nedan.

Läs mer

Årsstämma

SE skogentreprenörerna välkomnar dig till årsstämmohelg 2017 som i år gästar Frösön i Jämtland.

Mer info

Sök företag

Skogsentreprenörerna har tre medlemskategorier; maskinentreprenörer, skogsvårdsentreprenörer och stödmedlemmar.

Sök medlemsföretag

Medlemsuppgifter

Här kan du som medlem ändra dina medlemsuppgifter med din medlemsinloggning.

Logga in

Samarbetspartners