Sektionsstyrelse Skellefteå

Sektionsordförande

Magnus Alenius
Alenius Skog AB
Långåkersgatan 7, 937 31 Burträsk
Tel: 070-315 20 70
E-post: magnusa@telia.com

Suppleant ordförande

Jonny Persson
JP Forest AB
Gruvbergsvägen 15, 937 33 Bygdsiljum
Tel: 070-311 11 55
E-post: jonny.persson@bygdsiljum.se

Ledamöter

Conny Olsson
C. Olsson Logging AB
Söderbodan 86, 934 91 Kåge
Tel: 070-349 83 60
E-post: conny_olsson@icloud.com

Tommy Johansson
TJ Trailer och Skogsmaskiner AB
Östra Kinnebäck 20, 930 47 Byske
Tel: 070-210 43 87
E-post: tommy.johansson@bahnhof.se