Redo att skriva avtal.

Med stöd från våra företagsutvecklare, och vid behov SEs jurist, skapar du förutsättningar för ett tydligare och lönsammare avtal med din uppdragsgivare.

All rådgivning anpassas till varje företags unika utmaningar och företagsledarens mål med verksamheten.