Sektionsstyrelse Dalarna

Sektionsordförande

Tomas Sjööns 
JT Wood Orsa AB
Övre Hansjövägen 2, 794 90  Orsa
Tel: 073-077 00 32
E-post: tomas@jtwood.se

Suppleant ordförande

Bo Viklund
B R V Avverknings AB
Lillforsliden 2, 776 71  Långshyttan
Tel: 070-302 51 17
E-post: brv@telia.com

Ledamöter

Magnus Storck
Kalvsbäcken Skog AB
Kalvsbäcken 40, 791 92  Falun
Tel: 070-564 33 66
E-post: magnus@kalvsbackenskog.se

Johan Lissjanis
Lissjanis Skog AB
Skansbacken 252, 780 53  Nås
Tel: 070-321 53 03
E-post: jlissjanis@hotmail.com

Tony Jonsson
Bleckets Skogsentreprenad AB
Blecket Ljugarvägen 1, 795 92  Rättvik
Tel: 070-377 84 37
E-post: lag204@hotmail.se

Anders Bengtsson
Boggas Skogstjänst AB
Boggvägen 3, 794 30  Orsa
Tel: 070-639 63 02
E-post: boggasskog@gmail.com

Valberedning

Johan Adolfsson (Sammankallande)
Johan Adolfsson´s Skogstjänst AB
Kyrkbyn 50, 790 23  Svärdsjö
Tel: 070-369 98 57
E-post: adolfsson.johan@telia.com

Petter Carlberg
Tuna Skog AB
Tunavägen 276, 781 73  Borlänge
Tel: 070-325 58 06
E-post: tunaskog@gmail.com

Lars Franzén
Rensby Skogsavverkning AB
Rensby 90, 791 95  Falun
Tel: 070-552 54 96
E-post: rensbyskogsavverkningar@telia.com