Sektionsstyrelse Vrigstad

Sektionsordförande

Fredrik Nilsson
Skogsentreprenad Br. Nilsson AB
Agghult 20, 287 72 Traryd
Tel: 070-369 41 71
E-post: osnakop.sodergard2@telia.com

Ordförande suppleant

David Kurtsson
Kurtssons Entreprenad HB
Broviken, 330 31 Kulltorp
Tel: 070-688 31 59
E-post: davidkurtsson@hotmail.com

Ledamöter

Mikael Bringenstam
Rocknen Entreprenad AB
Tånnö Fröakärr 2, 331 97 Värnamo
Tel: 070-690 65 38
E-post: mikael.bringestam@telia.com

Benjamin Lofthammar
Lalleryds Skogstjänst AB
Lalleryd 1, 555 94 Jönköping
Tel: 073-804 41 29
E-post: lallerydsskogstjanst@gmail.com

Ivo Krsek
ALFA Skogsservice AB
Kärrviolsvägen 3, 554 75 Jönköping
Tel: 073-029 19 59
E-post: ivo@alfaskogsservice.se

Morgan Vidigsson
Vidigssons Skogsavverkning AB
Åmot 3062, 285 93 Markaryd
Tel: 070-397 66 92
E-post: morgan@vidigssonsskog.se

Martin Anderberg
MK Forest AB
Domaryd Södergård 2, 341 52 Lagan
Tel: 070-518 38 62
E-post: martin@mkforest.se