Skogsentreprenörerna erbjuder tre olika medlemskategorier

  1. Maskinmedlem – Skogsentreprenörer med maskinverksamhet.
  2. Manuell medlem – Entreprenörer som arbetar manuellt, t ex skogsvårdsentreprenörer, planläggare och planerare.
  3. Stödmedlem – Du som vill följa utvecklingen i branschen, men inte är aktiv entreprenör.

Krav på dig som medlem

För att accepteras som medlem i Skogsentreprenörerna måste du vara verksam inom skogsnäringen och inneha F-skattesedel. Som medlem ska du följa föreningens stadgar och värdegrund.

HÄR kan du läsa föreningens stadgar.

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kronor. När du blir medlem (maskinmedlem eller manuell medlem) i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kronor per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar föreningen.

Om du vill ha mer information om medlemskap och medlemsförmåner är du välkommen att kontakta oss. Skicka ett mail till ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se eller ring 010-480 47 42.

Välkommen till Skogsentreprenörerna!

* Skogsentreprenörerna följer gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter. Läs vår GDPR-policy här >>>