Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen.

Vårt uppdrag är att:

  • arbeta för att föreningens medlemmar är professionella, lönsamma och fristående företagare
  • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk
  • aktivt bidra till att skapa och vidareutveckla en seriös, väl ansedd skogsbransch

Skogsentreprenörerna erbjuder rådgivning, stöd och utbildning, både till medlemmar och till andra aktörer i skogsbruket. Skogsentreprenörerna företräder entreprenörskåren i branschsamarbeten och forum som tar ansvar för att vidareutveckla det svenska produktionsskogsbruket.

Genom det helägda dotterbolaget SE Certifiering AB erbjuds en högkvalitativ entreprenörscertifiering enligt PEFC-standarden.