Sektionsstyrelse Örebro

Sektionsordförande

Amanda Rumler
Rumler Skogsvård AB
Solgläntan 185, 694 92, Hallsberg
Tel: 076-767 46 06
E-post: amanda@rumlerskogsvard.com

Ledamöter

Håkan Agartsson
Hagifa AB
Binninge, 716 91 Fjugesta
Tel: 070-305 46 10
E-post: h.agartsson@telia.com

Mats Larsson
TIFA Skog AB
Ranängen, 695 93 Finnerödja
Tel: 070-603 47 97
E-post: larssonmail@passage.se

Amanda Rumler
Rumler Skogsvård AB, Hallsberg
Ålsta Solgläntan 185, 694 92 Hallsberg
Tel: 076-7674606
E-post: rumlerskogsvard@gmail.com

Mathias Källén
Kjell Ferm Skogsavverkningar AB, Örebro
Brickebergsv. 39, 702 21 Örebro
Tel: 070-3815388
E-post: mathias_ferm@hotmail.com