Som manuell medlem betalar du
en insats och årlig serviceavgift

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar SE.

Avdragsgill serviceavgift per år

0-1 anställda 4 763 kr
2-3 anställda 6 105 kr
4 anställda eller fler 8 055 kr

Takbeloppet är 8 055 kr. Det betyder att har du fler än fyra anställda, betalar du inte mer än för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis.

Avgiften regleras med en höjning om två procent per år för att täcka de årliga uppräkningarna av fasta och rörliga kostnader. Höjningen följer räkenskapsåret. Uppgifterna ovan gäller verksamhetsåret 2023-2024.

Välkommen till Skogssveriges starkaste nätverk!