Skogsmaskinsindex – vårt viktigaste verktyg!

Med Skogsmaskinsindex säkrar du dig mot förändringar kring många av dina kostnader. Då en prisöverenskommelse ska gälla för en längre tid finns ofta behov av att bestämma hur priset ska förändras. Att indexreglera kan vara klokt eftersom du själv slipper ta höjd i avtalet för det som rör sig upp och ner på marknaden – som till exempel diesel och löner. Med index blir det också betydligt lättare att följa upp kostnader. Sammantaget tryggare och enklare för både entreprenör och kund.

Sammanvägda index som Skogsmaskinsindex används alltså för att reglera priser när en affärsuppgörelse avser en längre tid. Svängningarna i branschens kostnader är helt enkelt så stora att det skulle vara svårt att ha en fungerande marknad om kostnadsutvecklingen tvingar aktörerna att gissa. I ett större perspektiv bidrar index dessutom till en mer balanserad prisbild.  

SCB mäter kostnadsutvecklingen

I januari 2014 började SCB mäta kostnadsutvecklingen för skogsmaskiner. Det blir fem olika huvudserier:

 • Förarkostnad skogsmaskiner
 • Skotare (inkl diesel)
 • Skotare (exkl diesel)
 • Skördare (inkl diesel)
 • Skördare (exkl diesel)

Så är index uppbyggt

I samråd med en projektgrupp har SCB tagit fram en metodbeskrivning för hur indextal för de olika serierna ska fastställas. I metoden har fastlagts vilka kostnader som ingår och vilken vikt de ska ha i det sammanvägda maskinindexet. De kostnadsslag som mäts är:

 • Avskrivning skogsmaskin
 • Reparation och slitdelar
 • Ränta
 • Diesel
 • Däck och band
 • Övriga kostnader

SCB inhämtar uppgifter under sekretess. Det sker för vissa kostnadsslag genom frågor till leverantörer och för andra, exempelvis ränta, genom avläsning av officiella värden.

Referensgrupp

SCB har en särskild referensgrupp som är deras kontakt med branschen. Referensgruppen träffas minst en gång om året eller då SCB tycker att det finns frågor som de vill inhämta branschens åsikter om. I referensgruppen sitter Skogsentreprenörerna, Södra Skog och SCA Skog.