Nödlägesberedskap

Ett nödlägesanslag underlättar att göra rätt i en akut situation, då det kan vara bråttom och stressat. Därmed minskas risken för allvarliga följder om olyckan skulle vara framme.

Beställ vårt 112-anslag och klistra det på strategiska ställen.

10 klistermärkena är kostnadsfria.
Därefter kostar det 250 kr exkl. moms/10pack

Beställningsformulär

  • Faktureringsadress
  • Leveransadress om annan än faktureringsadresssen
  • Jag beställer: