Påträffar du ett dött vildsvin? Alla döda vildsvin, som inte dött genom jakt eller i trafiken, ska rapporteras in via rapporteravilt.sva.se. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Den afrikanska svinpesten närmar sig Sverige. Och vill det sig illa kan smittan få stora konsekvenser både för landets tamdjursbesättningar men även för skogsnäringen. Vid påträffad smitta kommer området med smittorisk att stängas av för arbete – vilket får påverkan för både markägare och entreprenör.
Alla påträffade döda vildsvin, som inte dött genom jakt eller i trafiken, ska rapporteras in via rapporteravilt.sva.se.

Viruset som finns i bland annat Baltikum, Polen och Vitryssland lever och frodas i kallrökt mat som korv eller skinka, och det är viktigt att de skogsentreprenadföretag som anlitar utländska gästarbetare förklarar läget. Många har med sig mat från sina hemländer, mat som kan bära på virussmitta. En annan smittobärare kan vara kängorna, det kan räcka med en enda droppe blod från ett smittat djur för att den dödliga sjukdomen ska komma även till Sverige.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Symtombilden är densamma som vid klassisk svinpest. Sjukdomen har sin ursprungliga utbredning i Afrika söder om Sahara, men har under senare år fått en kraftigt ökad spridning. Afrikansk svinpest har sedan 2007 etablerat sig i bland annat Kaukasus och Ryssland, och förekommer sedan 2014 även i ett flertal länder i EU.

Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar. Akut form av afrikansk svinpest börjar med hög feber som följs av upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Huden blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårighet, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan ses.

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade grisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

Rapportera fall av sjuka eller döda vildsvin till SVA