Som maskinmedlem betalar du
en insats och en årlig serviceavgift

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar Skogsentreprenörerna.

Avdragsgill serviceavgift per år

Medlemsavgiften baseras på antalet maskiner i ditt företag enligt följande:

En maskin  9 445 kr
Två maskiner  15 812 kr
Tre maskiner  20 694 kr
Fyra maskiner  24 086 kr
Fem maskiner  26 000 kr
Sex maskiner eller fler  28 123 kr

Takbeloppet är 28 123 kr. Det betyder att har du fler än 6 maskiner, betalar du inte mer för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis. 

Avgiften regleras med en höjning om två procent per år för att täcka de årliga uppräkningarna av fasta och rörliga kostnader. Höjningen följer räkenskapsåret. Uppgifterna ovan gäller verksamhetsåret 2022-2023.

Välkommen till Skogssveriges starkaste nätverk!