En maskinmedlem betalar en insats och en årlig serviceavgift

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar Skogsentreprenörerna.

Avdragsgill serviceavgift per år

Medlemsavgiften baseras på antalet maskiner i ditt företag enligt följande:

En maskin  9 078 kr
Två maskiner  15 198 kr
Tre maskiner  19 890 kr
Fyra maskiner  23 150 kr
Fem maskiner  24 990 kr
Sex maskiner eller fler  27 030 kr

Takbeloppet är 27 030 kr. Det betyder att har du fler än 6 maskiner, betalar du inte mer för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis. 

Avgiften regleras med en höjning om två procent per år för att täcka de årliga uppräkningarna av fasta och rörliga kostnader. Höjningen följer räkenskapsåret. Uppgifterna ovan gäller verksamhetsåret 2020-2021.

Välkommen till Skogssveriges starkaste nätverk!