En maskinmedlem betalar en insats och en årlig serviceavgift

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar Skogsentreprenörerna.

Avdragsgill serviceavgift per år

Medlemsavgiften baseras på antalet maskiner i ditt företag enligt följande:

En maskin  9 260 kr
Två maskiner  15 502 kr
Tre maskiner  20 288 kr
Fyra maskiner  23 613 kr
Fem maskiner  25 490 kr
Sex maskiner eller fler  27 571 kr

Takbeloppet är 27 571 kr. Det betyder att har du fler än 6 maskiner, betalar du inte mer för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis. 

Avgiften regleras med en höjning om två procent per år för att täcka de årliga uppräkningarna av fasta och rörliga kostnader. Höjningen följer räkenskapsåret. Uppgifterna ovan gäller verksamhetsåret 2021-2022.

Välkommen till Skogssveriges starkaste nätverk!