Som maskinmedlem betalar du
en insats och en årlig serviceavgift

Insats

Insatskapitalet uppgår till 3 000 kr. När du blir medlem i Skogsentreprenörerna debiteras du 1 000 kr per år tills insatsen är betalad. Insatsen återbetalas om du lämnar Skogsentreprenörerna.

Avdragsgill serviceavgift per år

Medlemsavgiften baseras på antalet maskiner i ditt företag enligt följande:

En maskin  9 634 kr
Två maskiner  16 128 kr
Tre maskiner  21 108 kr
Fyra maskiner  24 568 kr
Fem maskiner  26 520 kr
Sex maskiner eller fler  28 685 kr

Takbeloppet är 28 685 kr. Det betyder att har du fler än 6 maskiner, betalar du inte mer för dessa.

Samtliga belopp är exklusive moms. Debitering sker halvårsvis. 

Avgiften regleras med en höjning om två procent per år för att täcka de årliga uppräkningarna av fasta och rörliga kostnader. Höjningen följer räkenskapsåret. Uppgifterna ovan gäller verksamhetsåret 2023-2024.

Välkommen till Skogssveriges starkaste nätverk!