Skogsentreprenörernas arbetsmiljöprojekt En säkrare skogsentreprenad rullar vidare med delvis nytt upplägg. Nu tas telefonrådgivningen över av föreningen Säker arbetsmiljö Sverige – som idag även hanterar arbetsmiljöfrågorna åt LRF och Gröna arbetsgivare.

Telefonrådgivningen som är öppen vardagar 8-10, nås enkelt via 070-985 60 00, eller info@sakerarbetsmiljo.se

För Skogsentreprenörernas medlemmar, och certifierade via SE Certifiering, kommer rådgivningen inom arbetsmiljö även fortsatt att vara kostnadsfri.

För att komma till vårt arbetsmiljöprojekt En säkrare skogsentreprenad – tryck här >>>