Rådgivningen – vårt viktigaste uppdrag!

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare har en unik inblick i dina frågor. Vi erbjuder rådgivning inom ekonomi, juridik, ledarskap, arbetsmiljö och teknik – alltid med
skogsentreprenören i fokus!

Som medlem i föreningen har du årligen två fria rådgivningstimmar på distans. För de flesta räcker det långt. Behöver du mer kan man köpa konsulttimmar. Skogsentreprenörerna samarbetar också med konsultbolaget E/Y och AG Advokat vid extra komplicerad rådgivning.

 

Priser:

  • Konsulttimme medlem: 450 kr ex. moms
  • Konsulttimme icke-medlem: 900 kr ex. moms
  • Startavgift/Resekostnader
    Medlemmar betalar 500 kr ex. moms oavsett avstånd.
    Icke-medlemmar betalar faktiskt resekostad, minimum 500 kr ex. moms.

Konsulttid i medlemskapet
Skogsentreprenörernas styrelse har efter förslag lämnat bifall till att antalet gratis konsulttimmar som årligen ingår i medlemskapet, ändras enligt nedan.

Maskinella:                                                  Manuella:

1-3 maskiner = 2 tim./år                              0-5 anställda = 2 tim./år

4-6 maskiner = 3 tim./år                              6-10 anställda = 3 tim./år

>6 maskiner = 4 tim./år                              >10 anställda = 4 tim./år