Rådgivningen – vårt viktigaste uppdrag!

Skogsentreprenörernas företagsutvecklare har en unik inblick i dina frågor. Vi erbjuder rådgivning inom ekonomi, juridik, ledarskap, arbetsmiljö och teknik – alltid med
skogsentreprenören i fokus!

Som medlem i Skogsentreprenörerna får du årligen två fria rådgivningstimmar. Dessa hålls på distans och för de flesta räcker det långt. Behöver du mer kan man köpa konsulttimmar. Skogsentreprenörerna samarbetar också med konsultbolaget E/Y och AG Advokat vid extra komplicerade ärenden.

Konsulttid ingår i medlemskapet
Skogsentreprenörernas styrelse har efter förslag lämnat bifall till att antalet gratis konsulttimmar som årligen ingår i medlemskapet, ändras enligt nedan.

Maskinell medlem                                                   Manuell medlem

1-3 maskiner = 2 timmar om året                             0-5 anställda = 2 timmar om året

4-6 maskiner = 3 timmar om året                            6-10 anställda = 3 timmar om året

>6 maskiner = 4 timmar om året                             >10 anställda = 4 timmar om året

Priser:

  • Konsulttimme medlem: 450 kr ex. moms
  • Konsulttimme icke-medlem: 900 kr ex. moms
  • Startavgift/Resekostnader
    Medlemmar betalar 500 kr ex. moms oavsett avstånd.
    Ej medlem betalar faktiskt resekostnad, minimum 500 kr ex. moms