Sektionsstyrelse Uppland

Sektionsordförande

Erik Engstrand
Hedesunda Skogsgallring AB
Jon Persvägen, 818 96  Hedesunda
Tel: 070-320 47 49
E-post: erikengstrand@yahoo.com

Ledamöter

Roger Brodin
Österrike Skog AB
Österväga 101, 748 96  Tobo
Tel: 070-511 14 89
E-post: osterrikeskog@outlook.com

Jerry Bolin
Hällstigens Skogsentreprenad
Nässelsta 115,744 95 Vittinge
Tel: 073-777 25 50
E-post: jerry_89_bohlin@hotmail.com

Fredrik Gustafsson
Sonö Jord-Skog AB
Esplanaden 18A, 761 45  Norrtälje
Tel: 076-260 90 49
E-post: sonoskogab@gmail.com

Michael Karlsson
KM Gallring AB
Roddarne 133, 747 95  Gimo
Tel: 070-559 53 72
E-post: karlsson.roddarne@one.se

Valberedning

Sven Westerberg
Österby Gallring AB
Stynsboskogen 17, 748 92, Österbybruk
Tel: 070-220 12 40
E-post: info@osterbygallring.se