Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Skogforsk jobbar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter, som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

 

Tekniska samverkansgruppen – TSG. Ett forum i Skogforsks regi för samverkan i skogstekniska frågor.

Ebbe Lindberg
Tel: 010-480 47 42
ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se
Bo Axelsson
Tel: 070-5948511
bohult@bohultmaskin.se
Fredrik Gunnarsson
Tel: 070-6021597
freddesskogstjanst@telia.com
Markus Persson
Tel: 070-3174980
info@brperssons.com

Mer om TSG.

Samverkansgruppen för entreprenadskogsbruk –ESG. Syftar till att ge köpare och säljare av skogsbrukets entreprenadtjänster en samarbetsplattform.

Kolbjörn Kindströmer
Tel: 070-569 30 03
kindstromer@gmail.com
Ola Sandström
Tel: 070-645 55 38
ola.sandstrom@telia.com
Åke Kristoffersson
Tel: 073-077 70 33
kvistaskogab@outlook.com

AG-Brand utvecklar branschgemensamma riktlinjer vid förhöjd brandrisk. Ett samverkansprojekt mellan entreprenörer, kunder och myndigheter.

Kolbjörn Kindströmer
Tel: 070-569 30 03
kindstromer@gmail.com

APSE-kommittén vidareutvecklar och förvaltar branschens allmänna bestämmelser och avtalsstandarder.

Kolbjörn Kindströmer
Tel: 070-569 30 03
kindstromer@gmail.com

Skogforsks rådgivande grupp virkesförsörjning – RGV. Säkerställer en forskning i takt med branschens behov.

Anna Furness
Tel: 070-490 52 18
anna.furness@skogsentreprenorerna.se