Gröna Arbetsgivare är branschens arbetsgivareorganisation. Som arbetsgivarorganisation förhandlar man fram kollektivavtal som rör anställningsvillkor och löner.

Skogssektionen

Håkan Nilsson
Tel: 070-31 91 375
kvinhult@telia.com

Förhandlingsdelegationen

Håkan Nilsson
Tel: 070-31 91 375
kvinhult@telia.com

SYN – Skogsbrukets Yrkesnämnd

SYN främjar kontakterna mellan arbetsliv och skola och medverkar till att yrkeskunnig arbetskraft utbildas och fortbildas.
I Skogsbrukets Yrkesnämnd ingår bland annat Skogsentreprenörerna och Gröna Arbetsgivare.

Ebbe Lindberg
Tel: 010-4804742
ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se