Ett skräddarsytt ledningssystem

Alla företag har behov att ett bra ledningssystem.

Ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. Kalla det stöd för både ledning och medarbetare för att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

Skogsentreprenörerna har tillsammans med SE Certifiering arbetat fram ett branschanpassat ledningssystem för skogsentreprenörer. Den svenska PEFC-standarden ligger till grund.

SEs ledningssystem finns tillgängligt i form av en pärm från och med januari 2018.

Du kan redan nu förbeställa ditt ledningssystem här. >>>

Pris:
Medlem i Skogsentreprenörerna och certifierad i SE Certifiering: 500:- ex. moms

Medlem i Skogsentreprenörerna men inte certifierad i SE Certifiering: 1 000:- ex. moms

Certifierad i SE Certifiering men inte medlem i Skogsentreprenörerna: 1 000 kr ex. moms

Tillsammans med Skogsentreprenörernas ledningssystem erbjuder Skogsentrepernörerna kvalitativa och branschanpassade kurser och rådgivning till de enskilda företagen.