Skogsentreprenörernas eget ledningssystem.

Alla företag har behov att ett bra ledningssystem.

Ledningssystem är ett verktyg för att uppnå kvalitet. Det är ett stöd för både ledning och medarbetare att systematiskt och fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

Skogsentreprenörerna har tillsammans med SE Certifiering arbetat fram ett branschanpassat ledningssystem för skogsentreprenörer. Den svenska PEFC standarden ligger till grund.

SEs ledningssystem finns tillgängligt i form av en pärm från och med januari 2018.

Du kan redan nu förbeställa ditt ledningssystem här

Pris:
Medlem i Skogsentreprenörerna & certifierad i SE Certifiering: 500:- ex. moms
Medlem i Skogsentreprenörerna men inte certifierad i SE Certifiering: 1000:- ex. moms
Certifierad i SE Cerifiering men inte medlem i Skogsentreprenörerna: 1000 kr ex. moms

Är du sedan tidigare diplomerad i Regelrätt Entreprenad får du köpa pärmen med ledningssystemet för endast 300:- ex. moms om du beställer innan 31/1-2018.

Tillsammans med SEs ledningssystem erbjuder Skogsentrepernörerna kvalitativa och branschanpassade kurser och rådgivning till de enskilda företagen.

Mer information

Vill du veta mer? Kontakta din företagsutvecklare.