Entreprenadföretagets viktigaste resurs!

Alla företag är beroende av produktiva anställda. För att skapa förutsättningar för detta behövs tydliga ramar. Vi kan hjälpa till att skapa dessa bland annat genom;

  • Stöd vid nyrekrytering
  • Rutin för nyanställda
  • Tydliga anställningsavtal
  • Underlag för arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal
  • Rådgivning kring systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

All rådgivning anpassas till varje företags unika utmaningar och företagsledarens mål med verksamheten.