Medlemsägda branschorganisationen Skogsentreprenörerna har idag drygt 700 medlemmar. Både företagare som har maskiner, och manuella medlemmar som erbjuder tjänster som röjning, gallring, planläggning och plantering.

Skogsentreprenörernas styrelse består av sju personer, med ledamöter jämnt fördelade över landet. Med 23 medlemssektioner där varje sektion har en egen styrelse och ordförande är vi en stark förening på demokratiska grunder.

Skogsentreprenörerna med huvudkontor i Stockholm har sammanlagt sju anställda tjänstemän som servar medlemmarna i allt från avtalsfrågor till juridik.