Sektionsstyrelse SMIV (Värmland)

Sektionsordförande

Peter Lundquist
Peter Lundquist Skogsentreprenad AB
Högåsgatan 20, 661 31  Säffle
Tel: 070-546 89 89
E-post: peter@gallranu.se

Suppleant ordförande

Niclas Jansson
Janssons Skogsavverkning AB
Sanda 301, 672 91  Årjäng
Tel: 070-577 10 49
E-post: jansson.sellin@telia.com

Ledamöter

Jonas Uvesten
UrJo Skogstjänst HB
Lundsholm 2, 681 50  Kristinehamn
Tel: 070-593 35 30
E-post: jonasuvesten@gmail.com

Lennart Nyberg
Gräs Skogsentreprenad AB
Gräs, N:e Skomakaregården, 683 95  Sunnemo
Tel: 070-274 30 93
E-post: lennartisa@hotmail.com

Thomas Hermansson
Noretjärns Skogsentreprenad AB
Noretjärn 31, 672 95  Årjäng
Tel: 070-210 73 44
E-post: thomashermansson@live.se