Sektionsstyrelse SMIV (Värmland)

Sektionsordförande

Vakant

Suppleant ordförande

Urban Uvesten
UrJo Skogstjänst HB
Hermesgatan 6, 681 50  Kristinehamn
Tel: 070-588 89 63
E-post: urjo@hotmail.se

Ledamöter

Jonas Uvesten
UrJo Skogstjänst HB
Lundsholm 2, 681 50  Kristinehamn
Tel: 070-593 35 30
E-post: jonasuvesten@gmail.com

Lennart Nyberg
Gräs Skogsentreprenad AB
Gräs, N:e Skomakaregården, 683 95  Sunnemo
Tel: 070-274 30 93
E-post: lennartisa@hotmail.com

Thomas Hermansson
Noretjärns Skogsentreprenad AB
Noretjärn 31, 672 95  Årjäng
Tel: 070-210 73 44
E-post: thomashermansson@live.se

Peter Lundquist
Peter Lundquist Skogsentreprenad AB
Högåsgatan 20, 661 31  Säffle
Tel: 070-546 89 89
E-post: peter@gallranu.se

Valberedning

Tomas Gunnarsson
Gunnarssons Jord & Skog AB
Hensgård 16, 686 95  Västra Ämtervik
Tel: 070-521 88 11
E-post: gunnarssonab@gmail.com

Patrik Liljemark
Liljemark Skogsavverkning AB
Harvägen 18, 671 98  Gunnarskog
Tel: 070-699 58 92
E-post: patrik_liljemark@hotmail.com