Är du och din motpart oeninga?

I affärslivet händer det ibland att parter blir oeninga hur avtalsvillkor ska tolkas och/eller om de blivit uppfyllda.

Oavsett om det är med din kund eller med en leverantör det finns en juridisk oenighet så kan vi hjälpa till.

Skogsentreprenörerna har avtal med advokatbyrå specialiserade på entreprenadjuridik.