För att vara PEFC-certifierad måste de som utför arbetet uppfylla vissa kompetenskrav. Vi arrangerar kurs i bland annat:

  • Natur- och kulturhänsyn (Grönt kort)
  • Heta arbeten
  • Första hjälpen