2017 års skotartävlingar för skolungdomar

1 Erik Frisk Torsta
2 Lukas Olsson Skedomskolan
3 Simon Gustafsson Helgesbo NB-gymnasium
4 Olof Rask Nygren Skedomskolan
5 Josef Johannesson Stora Segerstad NB
6 Elias Slättengren Ryssbygymnasiet
7 Johan Fertig Slottegymnasiet
8 Hampus Öberg Västmanlands NB
9 Emil Gustavsson Södra Viken