Det flest behöver förbättra.

I samband med årets självkontroll konstaterades att det flest företag behövde förbättra var;

  • Rutiner och dokumentation kring hanteringen av farligt gods.
  • Rutinder och dokumentation kring hanteringen av farligt avfall.
  • Planera, genomföra och dokuemntera utvecklingssamtal

Är du en av de som är behov av rådgivning för att förbättra ditt arbete med ovan nämnda områden? Kontakta våra företagsutvecklare så stöttar de dig.

All rådgivning anpassas till varje företags unika utmaningar och företagsledarens mål med verksamheten.