Ledarskap & ekonomi för skogsentreprenörer

Med hjälp av EY och Resurshuset erbjuder nu Skogsentreprenörerna en skräddarsydd digital utbildning på två nivåer i ledarskap, verksamhets- och ekonomistyrning med fokus på branschens speciella förutsättningar. Kurserna är praktiskt inriktade med genomgång av arbetsmetoder för ett modernt ledarskap och verksamhetsstyrning. Kunskaperna ger dig också förutsättningar till att följa upp och planera din verksamhet, samt att skaffa bättre underlag för beslutsfattande i ekonomiska och andra företagsrelaterade frågor.

 • Hur man leder olika personlighetstyper
 • Kommunikation – hur uppnå samsyn
 • Så ger du konstruktiv feedback
 • Konflikter och konflikthantering
 • Om konsten att delegera
 • Ett coachande förhållningssätt
 • Så organiseras ett litet företag
 • Målstyrning, motivation och drivkrafter
 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Grundläggande räkneövningar
 • Resultat- & balansräkning
 • Grundläggande kalkylering
 • Budgetering på grundläggande nivå
 • Avskrivningar

Information & anmälan
Kontakta Skogsentreprenörernas Kolbjörn Kindströmer, kolbjorn.kindstromer@skogsentreprenorerna.se