ADR-S 1.3 Webbaserad

Safepac logotyp

Regler säger att det är var och en som själv ansvarar för att egen transport av farligt gods sker säkert och enligt reglementen. Säkraste sättet att klara detta ansvar är att uppdatera sina kunskaper genom utbildning i ADR.

Nu finns webbkursen anpassad för skogsmaskinsförare. I samarbete med Safepac har Skogsentreprenörerna tagit fram en webbkurs som tydliggör vilka regler som gäller för yrkesverksamma i skogen.

För dig som transporterar mindre än 60 liter finns en anpassad ADR.

Anmälan

Anmälan görs genom att trycka här.
OBS! Följ instruktionen nedan vid anmälan.

Priser

För medlemsföretag är kostnaden per deltagare 850 kr exkl moms inklusive utbildningsbevis i kreditkortsformat.

För icke medlemmar är kostnaden per deltagare 1180 kr exkl. moms +  100 kr för utbildningsbevis i kreditkortsformat.

Betalning sker till Safepac.

Alla som uppgett ”koden” för medlemmar kommer att stämmas av mot Skogsentreprenörernas medlemsregister innan fakturering.

Instruktion för anmälan till webb-ADR

 1. Följ länken (efter att ha läst klart instruktionen nedan) http://www.safepaconline.com/member/register
 2. Fyll i dina företagsuppgifter
 3. Välj pdf-faktura
 4. Skriv Skog i rutan för meddelande om du är medlem.
 5. Tryck på ”VÄLJ”
 6. Logga in på http://www.safepaconline.com/member/login med din angivna mailadress och lösenord
 7. Klicka på ”Utbildning” och ”Webbkurser” i svarta fältet överst på sidan
 8. Välj kursen ADR 1.3 Skogsentreprenör och klicka på ”Köp”
 9. Bocka i ”Kursintyg kreditkortsformat” (görs inte detta så går det inte att få kursintyget i detta format)
 10. Klicka på ”Bekräfta beställning”
 11. Kusen finns nu i mappen ”Mina kurser” och kan påbörjas när det passar
 12. Kursmaterial/ åhörarkopia finns tillgängligt att skrivas ut om det önskas
 13. På sidan ”Mina kurser” kan du skriva ut kursbevis i PDF om du tappat bort det.

Registrera fler deltagare tillhörande samma verksamhet:

 1. Logga in på ”Mina sidor” och klicka på ”Bjud in användare”
 2. Registrera uppgifterna för deltagaren och bocka i rutan för ADR 1.3 Skogsentreprenör i rutan för ”Köpa kurser” (deltagarna registreras en i taget).
 3. Bocka i ”Kursintyg kreditkortsformat” och klicka på ”Bekräfta beställning”
 4. Förmedla inloggningsuppgifterna till deltagaren så de kan logga in och påbörja kursen
 5. På sidan ”Se mina användare” kan du som företagsledare se hur dina anställda ligger till med kursen, deras inloggningsuppgifter m.m.

Övrig information

Faktura kommer att skickas till sig från Safepac. Innan fakturering sker kommer anmälda med koden Skog att stämmas av mot vårt medlemsregister så att rabatten endast tillkommer Skogsentreprenörernas medlemmar. Är du inte medlem kommer ordinarie pris 980kr ex. moms plus 50kr för plastkortet att faktureras.

Kursen är tillgänglig i 6 månader efter beställningsdatumet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom skogsbruket och som i anknytning till sin verksamhet utför lokala transporter av farligt gods, främst diesel. Även för andra yrkesgrupper med liknande transportsituationer kan kursen vara en bra utbildning.

Kursinnehåll

Kursen ger en allmän information om transport av farligt gods samt detaljerade kunskaper om den för målgruppen aktuella transportsituationen. De ”lättnader” i regelverket som kan tillämpas behandlas.

Utbildningsbevis

Kursdeltagarna får utbildningsbevis vid genomförd kurs. Notera att vid transport som utförs med lastbil eller liknande så får mängden farligt gods inte överstiga de i 1.1.3.6 angivna maximala mängderna (värdeberäknad mängd). Inte heller får mängden gods i en enskild förpackning överstiga 450 liter.

Kursplan

Kursplanen följer de krav som anges i ADR-S kapitel 1.3.

Målsättning/Syfte

Kursdeltagaren ska efter avslutad utbildning ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra transporter av farligt gods.