Grundläggande personal- och företagsledning

En endagskurs för dig som saknar grundläggande kunskap i personal- och företagsledning.

  • Grundläggande kunskap om kollektivavtal
  • Vanliga rättigheter och skyldigheter som arbetsgivare
  • Verktyg för styrning och ledning av personal

Information & anmälan
Kontakta Skogsentreprenörernas företagsutvecklare Ebbe Lindberg, 010-480 47 42, ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se