Riksdagen har sagt ja till Regeringens förslag om en retroaktivt förstärkt sänkning av skatt på diesel inom jord- skogs- och vattenbruk. Detta som ett riktat stöd för landets landsbygdsföretag som köper och förbrukar dieseln.

Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt riktat akutstöd i form av fördubblad koldioxidskattesubvention för jord, skog och fiske.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna