Riksdagen har sagt ja till Regeringens förslag om en retroaktivt förstärkt sänkning av skatt på diesel inom jord- skogs- och vattenbruk. Detta som ett riktat stöd för landets landsbygdsföretag som köper och förbrukar dieseln.

Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt riktat akutstöd i form av fördubblad koldioxidskattesubvention för jord, skog och fiske för perioden den 1 januari till och med den 30 april i år. Konkret betyder det 4, 74 kronor i återbäring per liter. För perioden den 1 maj till den 30 september blir subventionen 3, 35 kronor litern. Från den 1 oktober till den sista juni 2023 återgår den till 4, 74 kronor per liter.

Skogsentreprenörernas uppfattning är att detta akutstöd ska betraktas som ett riktat stöd för landets landsbygdsföretag som köper och förbrukar dieseln. Dessa har drabbats mycket hårt av reduktionsplikten och den ökande inflationen. Vårt ställningstagande är att stödet måste tillfalla entreprenörerna. Detta är baserat på juridisk expertis som granskat frågan för vår räkning. I det arbetet hänvisas till en tidigare bedömning gjord av Skatteverket – vilken tydligt visar att det är den som tillhandahåller maskiner och bränsle som har rätt till subventionen.
Dock har politiken trots påtryckningar från oss inte tillräckligt tydligt definierat vilka som faktiskt har rätt till stödet.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna