Nya rutiner kring farligt avfall – glöm inte att rapportera in till Naturvårdsverkets nya avfallsregister.

Den 1 augusti i fjol trädde en ny avfallsförordning i kraft som innebär att verksamheter där farligt avfall produceras (gäller även de som transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall) ska rapportera in anteckningar om det farliga avfallet till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Detta gäller från och med 1 november. Bakgrunden till den nya förordningen är reviderade EU direktiv med syfte att öka spårbarheten av farligt avfall.
Anteckningarna ska göras innan avfallet transporteras bort, och rapporteras in elektroniskt till Naturvårdsverket senast två arbetsdagar efter att transporten är genomförd.
Kommer uppgifterna in för sent till Naturvårdsverkets register kan det innebära en miljösanktionsavgift.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna