Skogsentreprenörerna ökar i antal medlemmar. Vid juni månads utgång visade medlemsstatistiken för verksamhetsåret plus åtta medlemmar. 

– I maj nådde vi plus minus noll – och allt sedan dess har vi blivit allt fler i föreningen, konstaterar medlemsansvarige Ebbe Lindberg.
Den positiva nyheten är främst resultatet av att det tidigare i år dedikerades en halvtidstjänst för att jobba med just medlemsvärvning och medlemsvård:
– Ja, nu har vi äntligen möjlighet att systematiskt och aktivt följa upp tips på nya medlemmar. Ihop med ett tydligt erbjudande och allt bra som organisationen gör, så har det gett resultat.
Under våren valde också sju av landets större skogsvårdsföretag att bli medlemmar i Skogsentreprenörerna, vilket förstås också påverkat medlemstalet i positiv riktning.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna