APSE-kommittén har slutgiltigt godkänt de nya allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 20. Läs om de viktigaste nyheterna här!

APSE-kommittén har godkänt de nya allmänna bestämmelserna för skogsentreprenad, ABSE 20. Nu är villkoren noga genomarbetade och rymmer en rad nyheter.
En av de tyngsta frågorna i arbetet har gällt att standardisera kring vad som gäller vid stillestånd. Stilleståndsersättningen var tidigare en sak att själv förhandla om och få inskrivet –men finns nu med i standardavtalet. Detta gör att vi inte längre behöver göra risktillägg på det garanterade priset, om stilleståndsersättning saknas.
Det som nu väntar för arbetsgruppen är att även revidera APSE  Avtalspaketet för skogsentreprenad, med kontraktsmallarna för markberedning, föryngring, röjning och drivning. 

Några av de viktigaste nyheterna i ABSE 20!

– Entreprenören får stilleståndsersättning, då reglerna säger att maskinerna bör stå still. Entreprenörerna blir samtidigt skyldig att utföra andra arbetsuppgifter åt beställaren under stilleståndsperioden.

– Entreprenören och beställaren ersätter varandra för skada som skett på grund av vårdslöshet. Tidigare vilade hela ansvaret på entreprenören.

– Entreprenören kompenseras ekonomiskt om beställaren ställer särskilda krav på hur ett uppdrag ska genomföras.

– Lönekostnader vid exempelvis utbildning hos beställaren ska tas av entreprenören i den utsträckning som parterna kommer överens om. Tidigare togs kostnaden av entreprenören i upp till fem arbetsdagar.

– Samråd ska hållas vid särskilda händelser och dessutom vid fler händelser än skogsbrand.

– Entreprenören ska kunna lita på uppgifter som lämnats av beställaren. Har därmed ingen skyldighet att granska lämnade uppgifter.

– Vilka brandskyddsåtgärder som ska vidtas flyttas från ABSE till APSE. Därmed kan parterna själva anpassa åtgärderna och hur ansvaret ska fördelas.    

– Entreprenören blir skyldig att ha trafikförsäkring på samtliga skogsmaskiner.

 

Undrar du något?

Kontakta oss gärna