Stormen Alfrida

Stormen Alfrida drabbade många av landets skogsägare hårt. Se till att du som entreprenör får täckning för ökade kostnader.

Tänk på att:

  • Avtala om ett nytt läge med kunden
  • Körning per timme rekommenderas
  • Ta betalt för extra resor, boende, ökade personalkostnader, flyttar
  • Göra en överenskommelse om avtalstiden
  • Få med dina anställda. Det blir ett nytt avtalsförhållande även för dem
  • Säkerställa rätt kompetensbehov. Kräver jobben motorsågskörkort?
  • Samråda kring säkerheten med övriga företag som ni jobbar parallellt med

Behöver du hjälp med att se över ditt avtal och beräkna din verksamhet för speciella omständigheter. Kontakta din företagsutvecklare.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna