Branschgemensamma riktlinjerna förebygger brand bäst

Samverkan, god planering och anpassade åtgärder är den bästa lösningen för brandförebyggande arbete i skog.

Just nu är det stor brandfara i stora delar av landet. Med anledning av detta är det många aktörer som uttalar sig om riskerna för brand med arbete i skog. Skogsentreprenörerna vill gärna lyfta fram att det finns branschgemensamma riktlinjer för att förebygga brand vid arbete i skog.

Skogsentreprenör har mycket god kompetens i att göra bedömningar i fält och tar sitt ansvar för att samråda med uppdragsgivaren genomförs. I den extrema situation som nu råder är just samsyn av yttersta vikt från alla parter. Det finns riktlinjer som hela branschen står bakom för riskhantering avseende brand vid skogsarbete framtagna av skogsbranschen tillsammans med bl.a. MSB och olika delar av räddningstjänsten. Att dessa används och relateras till är det säkraste sättet att förhindra att brand uppstår, eller att hantera brand i skog.

BRANSCHGEMENSAMMA RIKTLINJER

Undrar du något?

Kontakta oss gärna