Med anledning av regeringens Hela Sverige satsning.

Skogsentreprenörerna välkomnar regeringens ”Hela Sverige satsning” och på jobb i de gröna näringarna. Vikten av de gröna näringarnas roll för sysselsättningen i glesbygden går inte nog att understryka. Skogsentreprenörerna ser fram emot att bidra i denna satsning.

Skogsindustrin står för många av dessa arbetstillfällen genom arbeten inom skogsskötsel, skogsvård, avverkning och industri. Skogsindustrin verkar i hela landet och det är i huvudsak skogsentreprenörer som står för arbetstillfällen inom skogsvård och skogsavverkning runt om i landet, av 15 000 arbetstillfällen står skogsentreprenörerna för 14 000.

Vi är mycket oroade av att regeringen i sin satsning på enkla jobb omnämner gallring av skog som visar på en stor okunskap för den kompetens som krävs. Dagens skogsmaskinförare har en väldigt hög kompetens, inte bara i att framföra maskinen, utan även inom naturvård, mark & vatten och miljö. En skogsmaskinförare som utför gallring måste ta många och snabba beslut för att åtgärden ska få bästa resultat, rätt träd ska lämnas för att få bästa produktionseffekt och för att lämna god miljöhänsyn.

Regeringen måste tänka till i hur de avser att skapa enklare vägar till jobb i de gröna näringarna utan att det leder till att personer utan rätt kompetens ställs till dessa näringars förfogande. Skogsentreprenörer runt om i landet vittnar om att det finns en brist på kompetent personal, en brist som kommer att öka genom stora kommande pensionsavgångar. Satsningen på företagande och utbildning i hela landet måste därför göras i samsyn med entreprenörskåren.

Som branschorganisation för Sveriges skogsentreprenörer ser vi gärna att en dialog förs med oss i denna satsning för att på ett bra sätt skapa förutsättningar för fler jobb inom näringen. Vi inbjuder Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till ett studiebesök hos en gallringsentreprenör för att han ska få en inblick i det avancerade och högkompetenta arbete som utförs.

Skogsentreprenörerna är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen.

 

Anna Furness, VD Skogsentreprenörerna

010 – 480 47 40

Undrar du något?

Kontakta oss gärna