Konkurrens på olika villkor

Läs Mats Thorners artiklar i ATL om en alltid aktuell fråga i svenskt skogsbruk.

Klicka här för att läsa den första artikeln.

Klicka här för att läsa den andra artikeln.

I Svenska PEFCs Entreprenörsstandard (PEFC SWE 003:3) står det i kapitel 1, tredje stycket att

Entreprenörer anlitade av … avverkningsorganisationer med skogsbrukscertifikat ska med vissa undantag, enligt nedan, inneha entreprenörscertifikat eller bevis om gruppcertifiering …”

I 1.4 Undantag från PEFCs krav på entreprenörscertifiering står det

Undantag från PEFCs krav på entreprenörscertifiering accepteras:

  • För nyanlitade/nystartade entreprenörsföretag under en introduktionstid på tolv månader.”

Det är denna sista punktsats, som man skulle kunna tolka som att avverkningsorganisationen kan anlita ett ocertifierat entreprenörsföretag under 12 månader. Men det tycker vi inte stämmer med standardens anda, som det ofta hänvisas till vid tolkningar.

SMF Certifiering AB tolkar ovanstående främst som att en nyanlitad/nystartad entreprenör har 12 månader på sig att slutföra gruppcertifieringen. Han/hon får alltså inte arbetsförbud. Men certifieringsprocessen tar ju viss tid, så entreprenören bör omgående ansöka om gruppcertifiering.

Detta kräver vi nämligen av entreprenörer, som anlitar underentreprenörer. I detta fall har standarden en märklig, något motsägelsefull skrivning. I näst sista punktsatsen i kapitel 2 i entreprenörsstandarden står det

  • Att, vid anlitande av underentreprenör, certifierade entreprenörer väljs i första hand. Uppdragsgivaren ska försäkra sig om att underentreprenören har giltigt entreprenörsbevis/certifikat.

Det motsägelsefulla är, att det i första meningen i punktsatsen står ”i första hand” och i den andra meningen står ”ska försäkra sig om”. Det första måste betecknas som ett bör-krav, medan det andra är ett ska-krav. Dessutom är det tvetydligt vem ”uppdragsgivaren” är i sammanhanget. Punktsatsen står under ”Baskrav för entreprenörer”, så ”uppdragsgivaren” borde rimligtvis syfta på entreprenören. I övrig text avses ofta ”kunden/avverkningsorganisationen” med ”uppdragsgivaren”.

SMFC har valt att tolka ska-kravet som det dominerande och kräver följaktligen att gruppcertifierade entreprenörer ska anlita gruppcertifierade underentreprenörer. Därmed uppfylls PEFC-standardens anda.

Undrar du något?

Kontakta oss gärna