Skogsentreprenörerna erbjuder behovsanpassad företagsrådgivning.

Vi kan erbjuda ditt företag en för just dig anpassad rådgivning. Våra kunniga företagsutvecklare lägger upp rådgivningen efter att ha diskuterat igenom behovet med dig som företagsledare.

För att ge en bild av vad vi kan erbjuda har vi satt ihop rådgivningspaket. Klicka in på de olika ämnesområdena nedan för mer information eller kontakta våra företagsutvecklare.

Som medlem i föreningen ingår 2 timmar rådgivning på distans årligen. För de flesta räcker detta långt.

Priser:

  • Konsulttimme medlem: 450 kr ex. moms
  • Konsulttimme icke-medlem: 900 kr ex. moms
  • Startavgift/Resekostnader
    Medlemmar betalar 500 kr ex. moms oavsett avstånd.
    Icke-medlemmar betalar faktiskt resekostad, minimum 500 kr ex. moms.

Konsulttid i medlemskapet
Skogsentreprenörernas styrelse har efter förslag lämnat bifall till att antalet gratis konsulttimmar som årligen ingår i medlemskapet, ändras enligt nedan.

Maskinella:                                                  Manuella:

1-3 maskiner = 2 tim./år                              0 – 5 anställda = 2 tim./år

4-6 maskiner = 3 tim./år                              6-10 anställda = 3 tim./år

>6 maskiner = 4 tim./år                              >10 anställda = 4 tim./år