Ekonomi för skogsentreprenörer

Målgrupp

Skogsentreprenörer.

Förkunskapskrav

Grundläggande ekonomi och avtalskunskap eller motsvarande kunskaper.

Omfattning

2 dagar

Kursinnehåll

 • Företagsekonomiska grundbegrepp
 • Balans- och resultaträkning
 • Kostnadsbegrepp
 • Budgetering
 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Investeringskalkyler
 • Avskrivningar
 • Uppföljning
 • Prissättning
 • Finansiering
 • Likvidation och konkurs

Pris

1000 kr ex. moms för SE:s medlemmar

3000 kr ex moms för övriga