Arkiv med gamla index

För den som är intresserad finns index för tidigare år att ladda ner. Observera dock att dessa index inte är direkt jämförbara med det nya indexet, med basår 2014.