SE Certifiering AB

SE Certifiering AB är ett helägt dotterbolag till SMF Skogsentreprenörerna ek. för. Paraplyets primära uppgift är att erbjuda gruppcertifiering enligt PEFC  till skogsentreprenörer verksamma i Sverige och att upprätthålla PEFC-kraven hos de anslutna företagen.

Verksamheten är tredjepartscertifierad genom Intertek Certification AB. Vårt miljöledningssystem har certifierats enligt ISO 14001 och vår paraplyverksamhet enligt PEFC.

Så snart FSC Sverige och FSC international utarbetat ett system för entreprenörscertifiering har vi för avsikt att erbjuda även detta.

Fristående

SE Certifiering är ett helägt dotterbolag till SE Skogsentreprenörerna ek. för. Vårt ‘Bevis om gruppcertifiering’ är inte kopplat till en enskild eller grupp av skogsägare.

Regelrätt

SE Certifiering AB har slutit avtal med en ackrediterad certifierare för grundcertifiering och årliga uppföljande revisioner av vår verksamhet.

Regelkonformiteten hos de anslutna företagen styrks genom att vi regelbundet kontrollerar ett fastlagt antal företag. SE Certifiering kan på så sätt gå i god för att anslutna entreprenörer uppfyller kraven för att utföra uppdrag enligt PEFCs Entreprenörsstandard (PEFC SWE 003:3) samt arbetar i enlighet med tillämpliga delar av PEFCs Skogsstandard (PEFC SWE 002:3).

Kostnadseffektivt

SE Certifiering AB förbättrar och utvecklar ständigt verksamheten och utnyttjar samordningsmöjligheter med SE Skogsentreprenörerna och dess personal.

gron-pefc-logo 2