Regeringen skärper nu tonen för att minska det medvetna fusket med de Covid 19-relaterade stöden. Och som en direkt konsekvens stoppar Tillväxtverket korttidsstöden till bolag som gör utdelningar till aktieägare, samtidigt som de begär korttidsstöd.
Detta eftersom stödet bara är avsett att hjälpa företag i akut ekonomisk kris.
Tillväxtverket gör i detta nu en fördjupad juridisk analys just kring aktieutdelningar. Det preliminära resultatet av analysen ger dem dock stöd till att kontrollera utdelningar vid avstämningar och avslut samt att begära återbetalning av stödet i de fall där det visat sig att företaget inte haft ekonomiska svårigheter.
Tillväxtverket har hittills bara utrett vad som gäller för aktiebolag, hur företag med andra bolagsformer får hantera vinst i kombination med stödet ska nu utredas.
I går tillkännagav också regeringen att det ska tillsätta en särskild utredning som ska granska felaktiga utbetalningar av Covid 19-relaterade stöd.