Nedanstående rabatter gäller vid uppvisande av medlemskap i Skogsentreprenörerna.  

För anslutning och erhållande av kundnummer ring Air Liquide´s kundservice 040-38 10 10 och uppge koncernnummer 96 00 12 31.                                                                   

Oxygen 26%
Acetylen 22%
Atal 26%
Rollerflam 20%
Argon 26%
Flaskkärror 15%
Hyresavtal 25%

Rabatter avseende rollerflam och flaskkärror gäller endast vid köp av Air Liquide Gas AB.