Göran Andersson

Gift sedan 26 år med Yvonne, vi har 2 pojkar 23 och 25 år och en flicka som är 17 år.

Är född och uppvuxen i familjeföretag med allt vad det innebär.

Delägare och VD i ELA Skogsservice AB som sysselsätter ca: 20 personer. Vi har fem skördare och sex skotare.

Min drivkraft som företagare är att stärka den enskilde individen, detta för att en person som mår bra och trivs genererar mer tillbaka. Jag är också utvecklingsbenägen på gott och ont.

Ekonomi har blivit mer och mer intressant med åren.

Vår ambition i företaget är att tillsammans med våra kunder, jobba mot att vi hela tiden hittar faktorer där vi har samsyn för utveckling, och får en vinna-vinna situation.

Dessa delar som jag har som mål i vårt företag hoppas jag kunna bidra med i Skogsentreprenörerna.

Göran Andersson

Styrelseledamotkontor@elaskogsservice.seELA Skogsservice, KisaMobil: 070-372 01 67