Personal- och företagsledning för skogsentreprenörer

Slipa dina kunskaper i att leda ditt företag med Skogsentreprenörernas endagskurs Personal- och företagsledning för skogsentreprenörer.

 

  • Ledningssystem/företagsstruktur
  • Regler och policys
  • Målstyrning i praktiken: Sätt upp och arbeta efter mål!

Information & anmälan
Kontakta Skogsentreprenörernas företagsutvecklare Ebbe Lindberg, 010-480 47 42, ebbe.lindberg@skogsentreprenorerna.se