Natur- och kulturhänsyn – Plantering för plantbasar

Endagskurs avsedd för arbetsledare i plantering

Beskrivning

Utbildningen genomförs som en utbildning i fält.
Slutprov genomförs på SYN:s utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Plantering för plantbasar, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Plantering för plantbasar, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

De senaste versionerna av webb-utbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden till exempel från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

 • Markfuktighetsklasser
 • Jordarter, identifiering av finjordsrik mark
 • Trädslagens ståndortskrav
 • Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt. Kunskap om olika metoder.
 • Planttyper
 • Planthantering
 • Rätt planteringspunkt
 • Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
 • Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
 • Natur- och kulturmiljövård (Målbilder kopplade till plantering)
 • Planering och kvalitetsuppföljning (Vid företagsegna utbildningar)

Pris

 •  2 200:- för medlem och 2 450:- för icke-medlem.

Förkunskapskrav

Praktisk erfarenhet av planteringsarbete. Skötselskolans webbutbildningar Plantering för plantbasar, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och att vara anställd.