Natur- och kulturhänsyn – Röjning

Endagsutbildning för de som planerar, leder och praktiskt genomför arbeten inom avverkning.

Beskrivning

Slutprov genomförs på SYN:s utbildningsportal efter avslutad kurs.

Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFC:s krav.

Teoretisk del

Skötselskolans webbutbildningar Röjning, Förröjning, Miljöhänsyn Grunder Skogsvård och Att vara anställd.

Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden till exempel från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

Fältdel

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält

  • Trädarter inom området
  • Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald
  • Skyddsutrustning och säkerhetsarbete. Obligatoriskt
  • Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjningDetta ska inkluderas:
    • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning (Se rubriker i skötselskolan/röjning) samt röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv
    • Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning (Se rubriker i skötselskolan/förröjning)

Förkunskapskrav

Naturbruksgymnasium inriktning skog, eller motsvarande. Skötselskolans webbutbildningar Miljöhänsyn grunder och Miljöhänsyn i praktiken.

Pris

  • Medlem: 2 200 kr
  • Icke medlem: 2 450 kr

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är senast 14 dagar innan kursstart.

Dagen genomförs i fält – medtag kläder efter väder.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt

1 Intresseanmälan röjning
Anmäl