Heta arbeten

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är 14 dagar innan var kursstart eller så länge kursen är öppen här på hemsidan.
För att kursen ska hållas krävs minst 10 deltagare. Det finns även ett maxantal.

Utbildningsbevis

Deltagarna får utbildningsbevis vid genomförd utbildning.

Pris

  • Heta Arbeten 8.00 – 14.45. 2 800:- för medlem och 3 000:- för icke-medlem.

Kursinnehåll

Kursen omfattar bland annat:

  • Säkerhetsreglerna för ”Heta arbeten”
  • Brandteori och orsakerna till brands uppkomst och spridning
  • Den egna arbetsmiljön – riskmiljöer
  • Brand- och skadeförebyggande åtgärder
  • Lagar och föreskrifter
  • Ansvarsfrågor i samband med heta arbeten, försäkringsvillkor och entreprenadavtal
  • Den egna utrustningen och dess handhavande samt olika typer av släckanordningar, larm och utrymningsvägar.

Målsättning/Syfte

Efter utbildningen ska kursdeltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller utbildningsbevis.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt

1 Intresseanmälan - Heta arbeten
Anmäl