Anpassad ADR för skogsvård (upp till 60 liter bränsle)

Safepac logotyp

Ett av standardkraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard är att alla som transporterar farligt gods har ADR-utbildning. För dig som transporterar mindre än 60 liter bränsle räcker det med en anpassad ADR-utbildning.

Tillsammans med vår kursleverantör Safepac har vi i Skogsentreprenörerna och SE Certifiering tagit fram en kurs för att kunna erbjuda dig som omfattas av standardkravet en smidig lösning.

Kursen ger ingen behörighet enligt ADR men gör att du uppfyller kravet enligt PEFC:s entreprenörsstandard.

Efter genomförs kurs kan du skriva ut ett kompetensbevis som styrker genomförd utbildning.

Anmälan

Anmälan görs genom att trycka här.
OBS! Följ instruktionen nedan vid anmälan.

Priser

För medlemsföretag är kostnaden per deltagare 580 kr exkl moms.

För icke medlemmar är kostnaden per deltagare 680 kr exkl. moms.

Betalning sker till Safepac.

Alla som uppgett ”koden” för medlemmar kommer att stämmas av mot Skogsentreprenörernas medlemsregister innan fakturering.

Instruktion för anmälan

 1. Följ länken (efter att ha läst klart instruktionen nedan) http://www.safepaconline.com/member/register
 2. Fyll i dina företagsuppgifter
 3. Välj pdf-faktura
 4. Skriv Skog i rutan för meddelande om du är medlem.
 5. Tryck på ”VÄLJ”
 6. Logga in på http://www.safepaconline.com/member/login med din angivna mailadress och lösenord
 7. Klicka på ”Utbildning” och ”Webbkurser” i svarta fältet överst på sidan
 8. Välj kursen Anpassad ADR för skogsvård och klicka på ”Köp”.
 9. Klicka på ”Bekräfta beställning”
 10. Kursen finns nu i mappen ”Mina kurser” och kan påbörjas när det passar
 11. Kursmaterial/ åhörarkopia finns tillgängligt att skrivas ut om det önskas
 12. På sidan ”Mina kurser” kan du skriva ut kursbevis i PDF om du tappat bort det.

Registrera fler deltagare tillhörande samma verksamhet:

 1. Logga in på ”Mina sidor” och klicka på ”Bjud in användare”
 2. Registrera uppgifterna för deltagaren och bocka i rutan för Anpassad ADR för skogsvård i rutan för ”Köpa kurser” (deltagarna registreras en i taget).
 3. Klicka på ”Bekräfta beställning”
 4. Förmedla inloggningsuppgifterna till deltagaren så de kan logga in och påbörja kursen.
 5. På sidan ”Se mina användare” kan du som företagsledare se hur dina anställda ligger till med kursen, deras inloggningsuppgifter m.m.

Övrig information

Faktura kommer att skickas till sig från Safepac. Innan fakturering sker kommer anmälda med koden Skog att stämmas av mot vårt medlemsregister så att rabatten endast tillkommer Skogsentreprenörernas medlemmar. Är du inte medlem kommer ordinarie pris 980kr ex. moms plus 50kr för plastkortet att att faktureras.

Kursen är tillgänglig i 6 månader efter beställningsdatumet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom skogsbruket och som i anknytning till sin verksamhet utför lokala transporter av farligt gods upp till 60 liter.

Kursinnehåll

Kursen ger en allmän information om transport av farligt gods samt detaljerade kunskaper om den för målgruppen aktuella transportsituationen.

Utbildningsbevis

Kursdeltagarna kan efter genomförs kurs skriva ut utbildningsbevis .