ADR-S 1.3

Reglerna säger att det är var och en som själv ansvarar för att egen transport av farligt gods sker säkert och enligt reglementen. Säkraste sättet att klara detta ansvar är att uppdatera sina kunskaper genom utbildning i ADR.

Vi anordnar även kurser på avrop om ni är tillräckligt många.

Pris

Medlem: 1 950 kr ex. moms
Icke-medlem: 2 350 kr ex. moms

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer verksamma inom skogs- eller jordbruket och som i anknytning till sin verksamhet utför lokala transporter av farligt gods, främst diesel. Även för andra yrkesgrupper med liknande transportsituationer kan kursen vara en bra utbildning.

Kursinnehåll

Kursen ger en allmän information om transport av farligt gods samt detaljerade kunskaper om den för målgruppen aktuella transportsituationen. De ”lättnader” i regelverket som kan tillämpas behandlas.

Utbildningsbevis

Kursdeltagarna får utbildningsbevis vid genomförd kurs. Notera att utbildningsbeviset inte gäller för transporter som utförs med lastbil.

Kursplan

Kursplanen följer de krav som anges i ADR-S kapitel 1.3.

Målsättning/Syfte

Kursdeltagaren ska efter avslutad utbildning ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra transporter av farligt gods.

Anmälan

Anmälan är bindande. Sista datum för anmälan är 14 dagar innan kursstart eller så länge som kursen är öppen på denna hemsida.
För att kursen ska hållas krävs minst 8 deltagare. Det finns även ett maxantal.

Utbildningstillfällen

Datum/Tid Dagar Ort/Plats Övrigt

1

Intresseanmälan 

Vi anordnar kurser för grupper med minst 8 deltagare

Anmäl